Akkoord van Albrandswaard 2020-04-14T15:34:55+00:00

Ondertekening het Akkoord van Albrandswaard

Wil je weten wat er in het Akkoord van Albrandswaard staat? Download dan hier het bestand.

Download hier het Akkoord van Albrandswaard

Wil je betrokken worden bij het vervolg en/of de uitvoering? Onderteken dan het Akkoord van Albrandswaard.

Akkoord ondertekenen

Het Akkoord van Albrandswaard ondertekend? Vul dan de enquête in.

Enquête

Stuur de ingevulde  enquête  op naar: buurtsportcoach@welzijnalbrandswaard.nl 

Samen met jou en alle andere partners streven we naar zoveel mogelijk blije gezichten in Albrandswaard.
Het is onze overtuiging dat samen verder werken aan de vijf onderdelen van het akkoord daar een forse bijdrage aan levert.
De kopgroep:
Aad Wijntjes (Stichting Sportief Albrandswaard)
Marco Kooiman (Formateur)
Peter Stoel (Muziekvereniging Volharding)
Ria Lodder (sv Poortugaal)
Romana Verkerk (Gemeente Albrandswaard)
Tjeerd van Rossen (Stichting Welzijn Albrandswaard)

Het akkoord van Albrandswaard bestaat uit 5 speerpunten

1. De ontdekpas
We maken een ontdekpas Albrandswaard voor sport, bewegen, cultuur, educatie en welzijn, waarmee gebruikers tegen gereduceerd tarief of gratis mee kunnen doen met kennismakingsactiviteiten.
2. Sociaal platform
We maken een centrale marktplaats voor burgers en gemeenschap om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Denk aan bijeenkomsten en een (digitaal) loket, met structurele media-aandacht en opname in gemeentelijke publicaties, zoals de website en de gemeentegids.
3. Sterke verenigingen door inzet maatschappelijk makelaar.
We delen elkaars kennis, kunde, materiaal, accommodatie, etc. waardoor de aangesloten partijen zichzelf als lerende organisatie kunnen versterken. Een maatschappelijk makelaar is nodig om het Akkoord van Albrandswaard in goede banen te leiden.
4. Gezonde leefstijl: iedere inwoner in beweging.
We gaan zorgen dat elke inwoner van Albrandswaard minimaal 2x per week kan (gaan) sporten en bewegen en ook cultureel actief is. Gerichte informatie over voeding, slaap, ontspanning en beweging komt beschikbaar, passend bij de persoonlijke doelen van de bewoners. Huisartsen, wijkverpleegkundigen, zorg, welzijn, bedrijven, etc. spelen een adviserende rol.
5. Toegankelijke en betaalbare accommodaties en voorzieningen.
We willen betaalbare en toegankelijke accommodaties en een transparant tarievensysteem voor (ver)huur. Dat geldt zowel voor accommodaties en voorzieningen van de gemeente als van verenigingen of andere organisaties. Bijdragen die maatschappelijk verantwoord zijn, worden gewaardeerd en beloond.

 

Picture

Op 6 januari 2020 werd tijdens een, feestelijke, bijeenkomst op het gemeentehuis het “Akkoord van Albrandswaard” gesloten en ondertekend door 59 organisaties.